Danh sách trúng giải
1. DANH SÁCH TRÚNG GIẢI CUỘC THI ẢNH "TAY SẠCH KHUẨN, CHUẨN TỰ TIN"
STT Họ và Tên Link bài thi
  Giải nhất  
1 Lê Hải Nhung Link bài thi
  Giải nhì  
1 Thạch Hoàng Dáng Link bài thi
2 Phương Trần Link bài thi
  Giải ba  
1 Linh Nguyễn Link bài thi
2 Thảo Phạm Link bài thi
3 Đỗ Công Danh Link bài thi
  Giải khyến khích  
1 Chu Lee Link bài thi
2 Vũ Thị Nụ Link bài thi
3 Quyên Kathy Link bài thi
4 Linh Trầnn Link bài thi
5 Huùng Cường Trần Link bài thi
6 Thuỳ Linh Nguyễn Link bài thi
7 Mạnh Hưng Hoàng Link bài thi
8 Huỳnh Thị Hồng Liên Link bài thi
9 Giả Ngọc Quý Link bài thi
10 Di Tâm Link bài thi
2. DANH SÁCH TRÚNG GIẢI MINI GAME FACEBOOK
STT Họ và Tên Link Facebook
Danh sách trúng giải mini game 1
1 Vân Diệu Link facebook
2 Tạ Lê Thùy Trang Link facebook
3 Cương Nguyên Link facebook
4 Phạm Thanh Link facebook
5 Lý Kiệt Link facebook
6 Châu Quang Phan Link facebook
7 Hạnh Thuậnn Link facebook
8 Phan Thị Thanh Ngân Link facebook
9 Nhật Vy Link facebook
10 Phạm Ánh Tuyếty Link facebook
Danh sách trúng giải mini game 2
1 Ngocnguyen Mina Link facebook
2 Đỗ Thị Hồng Link facebook
3 Jonathan Trần Link facebook
4 Tien Cam Ngoc Tran Link facebook
5 Ngọc Lan Link facebook
6 Quang Lý Link facebook
7 Quên Mật Khẩu Link facebook
8 Huongvip Nguyen Link facebook
9 Mai Hoa Link facebook
10 Dương Nguyễn Link facebook
Danh sách trúng giải mini game 3
1 Lan Nguyen Link facebook
2 Truong Bac Link facebook
3 Tina Hoang Link facebook
4 Phan Thi Hương Link facebook
5 Nguyễn Mạnh Hà PL Link facebook
6 Nguyễn Thị Lê Giang Link facebook
7 Mei Heng Link facebook
8 Dương Thúy Hằng Link facebook
9 Hoàng Thị Lan Anh Link facebook
10 Phạm Thắm Link facebook
Danh sách trúng giải mini game 4
1 Nguyên Thị Hoà Link facebook
2 Huang Yan Link facebook
3 Phương Thu Jo Link facebook
4 Kim ThOa Link facebook
5 Nguyen Quyen Link facebook
6 Ngoan Vũ Link facebook
7 Lâm Quân Nguyễn Link facebook
8 Nguyễn Ngọc Lam Link facebook
9 Thuý Phan Link facebook
10 Hoàng Thị Lan Anh Link facebook
Danh sách trúng giải mini game 5
1 Nhiên An Link facebook
2 Minh Tam Tran Link facebook
3 Huyen Suong Link facebook
4 Phạm Thị Chính Link facebook
5 Nguyễn Phượng Link facebook
Danh sách trúng giải mini game 6
1 Jessica Phan Link facebook
2 Phan Thị Huê Link facebook
3 Huong Tong Link facebook
4 Đặng Thảo Link facebook
5 Hoàng Việt Hương Link facebook
Danh sách trúng giải mini game 7
1 Hiếu Nguyễn Link facebook
2 Thanh Thủy Link facebook
3 Phan Thị Thanh Trà Link facebook
4 Trần Chán Thành Link facebook
5 Thanh Tâm Khổng Link facebook
Danh sách trúng giải mini game 8
1 Melica Chi Link facebook
2 Ngân Thanh Link facebook
3 Vương Chiêu Quân Link facebook
4 Trần Thị Hương Link facebook
5 Shin Ji Jin Link facebook
3. DANH SÁCH TRAO GIẢI TUẦN CUỘC THI ẢNH "TAY SẠCH KHUẨN, CHUẨN TỰ TIN"
STT Họ và Tên Tuần Link bài thi
1 Hoàng Vy Thảo Nguyên 1 Link bài thi
2 Khoa Nguyễn 2 Link bài thi
3 Thảo Phạm 3 Link bài thi
4 Uyên Kathy 4 Link bài thi
5 Trần Thi Ngọc Mai 5 Link bài thi
6 Minh Tri 6 Link bài thi
7 Mai Xuân Lý 7 Link bài thi